SF-Caravan Hyvinkään seutu ry

Kesäkauden laskutus

Kesäkauden laskut lähetetään lähiaikoina.
Laskut lähetetään yhdistyksen hallituksen päätöksellä kausipaikkasopimuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

VihtiParkin juomavesi tulee

VihtiParkin juomavesi tulee keittää ennen käyttöä Alueelle on saatu juomavesisäiliö. Kiitos nopeasta avusta Nurmijärven VPK:lle! Säiliö sijaitsee valkoisen huoltorakennuksen edustalla. Pahoittelemme tilannetta!

Sääksi yhteystiedot

Isäntäpuhelin: 0505264897.

Puheenjohtaja: Jari Nurmi, p. 0400 508441, pj.saaksi(at)sfchyvinkaanseutu.fi

Varapuheenjohtaja ja jonohoitaja: Markus Makkonen, p. +358 40 5403431, markus.makkonen12(a)gmail.com

Sihteeri: Piia Piekkari, p. 045 101 8838, piiapiekkari(a)hotmail.com

VihtiPark yhteystiedot

Isäntäpuhelin: 044 0966625

Puheenjohtaja ja kausipaikkavastaava: Matti Haklin p. 0400 226981, cat312kone(a)gmail.com

Varapuheenjohtaja: Hanna Mensola p. 044 5925969, hanna.mensola(a)hotmail.com

Sihteeri: Miia Kivelä, p. 0503884115, miia.k.johansson(a)gmail.com